Privacy

EconomyUitvaart privacy policy

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik

EconomyUitvaart.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor
- de acceptatie van uw opdracht,
- uitvoering van de overeenkomst,
- benodigde communicatie met de opdrachtgever en
- managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen EconomyUitvaart.nl, haar klanten en medewerkers.
Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan EconomyUitvaart.nl groepsvennootschappen inschakelen. Gegevens worden alleen aan derden vertrekt indien dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
Informatie rondom de uitvoering van de overeenkomst kunt u per e-mail, maar ook via telefoon en/of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Privacy op internet en cookies

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst.
Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen.
Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina‚Äôs en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen aan de hand van deze analyse de functionaliteit en inhoud van onze site verbeteren.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht EconomyUitvaart.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang EconomyUitvaart.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij EconomyUitvaart.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u aangegane overeenkomst.

Beveiligde server

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.
Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:
 
EconomyUitvaart.nl
Weg langs de Begraafplaatsen 3
6891 AZ  Arnhem